دسته‌ها
ایران معماری هخامنشی

بررسی سبک و اسلوب معماری هخامنشی ها

در زمان هخامنشی ها سبک معماری بخصوصی شکل گرفت، که در آن سنن و آداب کشورهای مختلف ساکن در کشور هخامنشیان جلوه می­کرد.

دسته‌ها
گوناگون

بررسی نوین معماری تخت جمشید

در این نوشتار به بررسی تاریخ معماری پارسه خواهیم پرداخت.

دسته‌ها
گوناگون

معماری ساختمان نظام مهندسی بوشهر

معماری ساختمان نظام مهندسی بوشهر

معمار: امیر طالشی

کاربری: اداری

موقعیت: ایران بوشهر

استفاده کردن از الگوهای معماری قدیمی بوشهرو تو جه به مسائل اقلیمی سبب شد تاخطوط اولیه بر اساس فرمی پلانی شکل گیرد.فرمی که تداعی کننده عناصر معماری بوشهر از قبیل کوچه های بافت قدیم وشناشیر ، جهت ارتباط با سایر فضا ها می باشد. بر اساس حجم به دست آمده توسط پلان سعی بر آن شد تا حجم توسط خطوطی شکسته به فرمی سیال بدل شود.