دسته‌ها
ایران معماری هخامنشی

بررسی سبک و اسلوب معماری هخامنشی ها

در زمان هخامنشی ها سبک معماری بخصوصی شکل گرفت، که در آن سنن و آداب کشورهای مختلف ساکن در کشور هخامنشیان جلوه می­کرد.