غذاهای سنتی شیرازی-1
◣ شکر پلو ◣ آش انار ◣ قورمه به
◣ دوپیازه ◣ یخنی نخود ◣ رب پلو
◣ کلم پلو ◣ بادام سوخته ◣ یخنی عدس کلم

 

غذاهای سنتی شیرازی-2
◣ شکر پنیر ◣ شامی ◣ کوفته هلو
◣ کوفته سبزی ◣ خورشت سبزی ◣ حلوای کاسه
◣ حلیم بادمجان ◣ حاجی بادام ◣ قورمه

 

غذاهای سنتی شیرازی-3
◣ دوای آرد و روغن ◣ دمپخت ◣ آش سبزی
◣ آش ماست ◣ آش دوغ ◣ آب پیازک
◣ پاچه پلو ◣ قنبرپلو ◣ رنگینک